Musculoskeletal disorder (MSD)

Nedslidning på arbejdspladserne er et af den industrialiserede verdens største samfundsproblemer. Amerikanske forskere vurderer, at de samfundsøkonomiske udfordringer er på størrelse med følgerne af kræft. I EU vurderes det, at nedslidning koster samfundet 0,5-2% af GNP hvert år.

PRECUREs vision er at mindske følgerne og i sidste ende forebygge disse nedslidningsskader. Det gøres ved at udvikle wearable devices, der bl.a. måler muskelaktivitet. Målingerne behandles af avancerede algoritmer bl.a. baseret på machine learning, der muliggør, at brugeren kan advares, hvis aktiviteten er skadelig. Brugeren kan derved ændre adfærd, inden der opstår skader eller en eksisterende skade forværres eller reaktiveres. PRECUREs wearable devices kan således forebygge skader og optimere genoptræning. Virksomheder, samfund og bruger undgår derved omkostninger og produktionstab ved sygemelding.

Lead product mod tennisalbue/musearm

Prævalencen af denne type nedslidningsskade (antal på et givent tidspunkt) er omkring 3% af den voksne befolkning, svarende til 60.000 tilfælde. Ca. 50 % af tennisspillere over 30 år har rapporteret at have lidelsen. Andre idrætsudøvere som kastere, svømmere, fægtere og baseballspillere har øget risiko for tennisalbue, ligesom der ses en øget incidens inden for f.eks. slagteri- og laboratoriearbejde samt de fleste produktionserhverv.

Den største gruppe er dog almindelige kontormedarbejdere, der rammes af tennisalbue/musearm, når der arbejdes meget med mus eller de er udsat for dårlig ergonomi (fx. meget arbejde ved bærbar). 

Som noget relativt nyt er der en stærk stigning af tilfælde hos unge. Således har mere end en tredjedel af de unge, som bruger computer i deres arbejdsdag,  gener som følge af computerarbejdet, viser en undersøgelse fra HK/Privat. Undersøgelsen omfatter unge i alderen 20-29 år. 

Forløb

Det er beskrevet at 50-70% er raske igen indenfor 8-13 måneder. Men i enkelte tilfælde kan generne vare ved i flere år. I mange tilfælde kræver helbredelse langvarig sygemelding og total immobilisering (ro), medførende store udgifter for den enkelte, for arbejdsgiveren og for samfundet.

Prognose

50-70 % opnår helbredelse. Prognosen er bedst ved akutte tilstande med klar udløsende årsag og hurtig terapi. Tilstanden har tendens til at blive kronisk ved uklar årsag, samtidig betændelse flere steder og sen behandlingsstart. Risikoen for udvikling af kroniske gener er stor ved alle typer senefæstesmerter. 

Vores løsning

Ved at udvikle en teknik der kan advare brugeren, når en belastning bliver for stor, for langvarig eller har for høj repetition, kan vi forebygge at skaden udvikler sig, Desuden kan teknikken bruges til at udpege særligt belastende arbejdsfunktioner. Hvis skaden allerede er tilstede, kan produktet bruges til patienter, så de kan lære hvilke funktioner og bevægelser de skal undgå. Vores mål er at kunne halvere antallet af skader og mindske antallet af recidiv (tilbagefald) med 50% hos brugere af PRECURE Elbow.